FÖLJ OSS. SE VIDEOS

TERROIR

Är ett uttryck som beskriver de naturliga förutsättningarna på växtplatsen för råvaran. Det kan översättas som “platsens känsla” som fås av dess olika egenskaper, som skapar dess karaktär. Hur geografi, geologi, och klimat integrerar med till exempel växters genetik. eller framställning av matvaror. Ordet kommer från franskans terre (land, jord).

 
20130907 142135

 Etisk tillagning av en baskisk Hummer 

Vindistriktet La Rioja till fots

LaRioja V Ektiner3 staende LArioja V Ektiner Ext LaRioja V Ektiner MatsalsVy

 

LaRioja V Ektiner PortalIn   LaRioja V EktinerPortalUt

 

LaRioja V Ektiner2   LaRioja V Ektiner Innergard

Rioja Vy YUSO  Rioja 11 2

 

LaRioja Palats Portal Ext  LaRioja Palats Kyrka Inter  LaRioja Palats minidorr Altare  LaRioja MktGamlaBocker Palats

 

LaRioja BokochTallskog  LaRioja LokalOst  LaRioja LokalOst Butik

 

LaRioja Vy1800m.o.h  LaRioja Varprimorer  LaRioja Caray GenuintTorg

 

LaRioja Torskkind  LaRioja ExklBonratt  LaRioja MasterChef

 

 

 

banner6blueglobe8